referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia

Rady a tipy

Na tejto stránke môžete nájsť odpovede a informácie na často kladené otázky. Skôr ako nás kontaktujete, Vám doporučujeme prečítať si obsah tejto stránky.

Vaše ponuky nám

Máte pre nás zaujímavú ponuku? Zašlite nám ju na in-ex[at]in-ex.sk.

Spoločný postup

Ako budeme spoločne pri riešení projektu postupovať?

  • zaslanie dopytu
  • zaslanie podkladov pre výrobu / podklady si zistíme na mieste zameraním a osobnou konzultáciou
  • navrhnutie najvhodnejších variant a riešení
  • vytvorenie cenovej kalkulácie
  • vypracovanie výrobnej výkresovej dokumentácie / prípadne vizualizácie možného budúceho riešenia
  • výroba a čiastočná montáž na dielni
  • doprava na miesto a montáž na mieste určenia
  • kontrola kvality prevedenia
  • prevzatie diela objednateľom

Je možné pri zákazke použiť vlastný materiál?
Vo väčšine prípadov to možné nie je. Pri našich zákazkách sa môžeme spoľahnúť len na materiál dodávaný našimi obchodnými partnermi, ktorý za jeho kvalitu a bezchybnosť zodpovedajú.

Výroba a montáž

Realizuje Vaša firma montáže zábradlí, ktoré nevyrobila?
Nie. Naša firma sa zúčastňuje len na montážach vlastných výrobkov a prevedení za ktoré zodpovedá.

Záruka

Akú záruku poskytujete?

Záruka je z našej strany poskytovaná podľa podmienok v zmluvách, prípadne podľa platnej smernice EU.

Platby

Platbu na náš účet je možné realizovať bezhotovostne, prípadne v hotovosti po predošlej dohode.

Pôsobnosť v Českej republike a zvyšku EU

V súčasnej dobe v Českej republike poskytujeme iba dodávku hotových výrobkov. Montáž štandardne zabezpečujeme pri obstarávaní určitého typu a objemu.