referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia referencia

Exteriérové a interiérové nerezové zábradlie s dreveným madlom

Miesto: Badín

Vonkajšie nerezové zábradlie s nerezovou lankovou výplňouá. Nerezové madlo bolo prekryté drevom. Štýlovo podobné zábradlie bolo realizované aj vo vnútornej časti objektu.